Kenmerken van een narcist –
doe de test

Kenmerken van een narcist - doe de test


Er wordt tegenwoordig nogal snel het label ‘narcist’ op iemand gekleefd. Het klopt dat iedereen in meerdere of mindere mate narcistische trekjes heeft. We spreken echter pas van een narcistische persoonlijkheidsstoornis als het gedrag van die persoon effectief emotionele, fysieke of een andere vorm van schade berokkent aan zijn omgeving.

Heb je het vermoeden dat je partner of iemand anders in je omgeving een narcist is? Doe de test. Indien je 5 van de 9 kenmerken herkent, dan heb je te maken met een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Deze kenmerken zijn overgenomen uit het DSM-IV, het handboek voor psychologen waar alle psychische stoornissen in vermeld staan.

Doe de test:

  1. Hij/zij is constant bezig met fantasieën over status, succes, macht, invloed of ideale liefde.
  2. Hij/zij voelt zichzelf speciaal en voelt zich alleen begrepen door even unieke en speciale mensen.  
  3. Hij/zij voelt zich superieur en overdrijft zijn prestaties, talenten, contacten en persoonlijke eigenschappen.
  4. Hij/zij gebruikt andere mensen. Anderen worden vooral als middel gezien om de eigen doelen te bereiken.
  5. Hij/zij heeft weinig empathie. Hierdoor kan hij/zij zichzelf slecht inleven in anderen of rekening met ze houden. Hij/zij is wél goed in het veinzen van empathisch gedrag. Dit is echter nagebootst en beredeneerd gedrag dat niet vertrekt vanuit gevoel.
  6. Hij/zij heeft een onverzadigbare honger naar aandacht, bewondering en bevestiging. Ook wil hij/zij gevreesd of berucht zijn.
  7. Hij/zij is zeer jaloers en wantrouwend. Hij/zij gaat er immers vanuit dat anderen hetzelfde denken dan hem/haar en dus steeds misbruik willen maken van hem/haar.
  8. Hij/zij vindt dat hij/zij meer rechten heeft dan anderen. Waar anderen in de rij moeten wachten eist hij/zij voorrang.
  9. Hij/zij voelt zich superieur en voelt zich ook te goed voor regels (zoals de wet). Hij/zij kan kwaad worden wanneer mensen hem/haar tegenspreken.

Herken je de persoon waarover je jezelf vragen stelt in meer dan 5 van de 9 kenmerken, dan heb je te maken met een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Deze persoon kan je op vele vlakken (emotioneel, financieel, fysiek,…) behoorlijk wat schade toebrengen. Best schakel je snel professionele hulp in voor je (nog meer) schade oploopt.

Is de test niet of niet helemaal herkenbaar, dan kan je op beide oren slapen. Of toch niet?
Soms gaan narcisten immers heel subtiel te werk of soms kan je als slachtoffer moeilijk erkennen dat er iets mis is met die persoon. Er is namelijk een denkstrategie ontstaan om steeds alle schuld op jou te nemen en de narcist te blijven goedpraten.

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x